Kontakt siolit@siolit.com

Sinnotec Silikatprodukter

     

 

Miljøvenlige højteknologiske silikatprodukter, der er CO2-neutrale og uden mærkningspligt, tåler syre og baser, godkendt til drikkevandsforsyningsanlæg, rensningsanlæg m.v. Forsegling af beton-, cement og murstensoverflader. Silikat til oppudsningsarbejde, nye gulve, vandtætning af vægge, gulve og lofter. Beskyttelse af betonbordplader og andre cementprodukter, fliser på bad og i haven. Tåler saltvand, høj varme og / eller stærk kulde. Ubrydelig sammenføjning mellem gammel og ny beton.

 Referencer til brugen af
Sinnotec-produkter.
Sydney Operaen i Australien

Test med Sinnotec produkter hos Orkuveita Reykjavikur varmeforsyning i Island og andre stederSinnofloor CW 2in1 (NYHED)
Kombinationsbehandling af alle betonoverflader, mursten og andre mineralske overflader,
se brugsanvisning og teknisk datablad.
Resultater med Sinnofloor CW 2i1

 

Sinnodur Protective XL  1 –  3 mm


Har den højeste modstandsdygtighed overfor kemikalier, syrer og baser m. m.

Tåler meget høje temperaturer op til 1300° C, og stærk kuldepåvirkning. Kan anbefales til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner m. m.

Må anvendes i drikkevandsforsyninger, er uden mærkningspligt, forbedrer betons belastningsevne betydeligt. Se teknisk datablad.

Sinnodur Protective kan erstatte Epoxy. Slår ikke fra underlaget selv ved voldsomme påvirkninger.

Test med Sinnotec produkter hos Orkuveita Reykjavikur varmeforsyning i Island.

 

Sinnodur Concrete
Sinnodur Concrete Hydrophobic
Sinnodur Concrete Basic

Væskebaseret silikat behandling af alt murværk og beton ud- og indvendig. Specielt til betonbordplader og andre overflader der skal være vandtætte. Udvendige husmure, sokler m. m.

 

Sinnodur Coating

Bruges ofte sammen med Concrete til forsegling af murværk og beton. Har en meget høj kemikalieresistens. Tåler varme- og kuldepåvirkning.

 

Sinnodur Waterproofing

Vandtætning at murværk og beton mod højt vandtryk, kemikalieresistent m. m. Kan på visse områder sammenlignes med Sinnodur Protective. Se teknisk datablad.

 

Sinnodur Waterproofing Silikat

 

 

Denne Silikat mørtel kan hærde under vand, har på visse områder samme egenskaber som Sinnodur Protective.

Sinnodur 2 K Flex

Fleksibel ”beton” til vandtæt membran, kan klæbe på langt de fleste materialer. Kan bruges som lim til samling af forskellige materialer. Udviklet som sammenføjningsmiddel mellem gammel og ny beton for at forhindre revnedannelse og dårlig vedhæftning.

 

 

Superflex  har samme stærke vedhæftning, men er meget elastisk i sin struktur så den kan bruges hvor materialer bevæger sig kraftigt fra eller mod hinanden.

 

Sinnodur Rapid
Sinnodur Rapid GB

 

Standser indtrængende vand i løbet af få minutter. Bruges i revner og brud hvor der er stående vandtryk. Kombineres efterfølgende med andre Sinnodur produkter der forsegler overfladen.

 

Sinnodur Primer

Forbehandling til murværk og beton før støbning og pudsearbejde.

Sinnofloor grå eller hvid

Silikat som afsluttende lag på gulve, er kemikalieresistent og slidstærkt. Overfladen kan gøres glat eller skridsikker efter ønske. Kan fås i farver der kan kombineres.

  

Sinnodur UHCP mørtel

 

Silikat mørtel med meget høj mekanisk stabilitet, abration

Sinnodur Fliseklæber

Specialprodukt til opsætning / udlægning af fliser af alle slags.

 


Datablade med tekniske oplysninger, sikkerhedsdatablade og informationsmateriale

 

Test med Sinnotec produkter hos Orkuveita Reykjavikur varmeforsyning i Island.
Varmtvand direkte fra undergrunden på 95º C med dets naturlige indhold af kemikalier lagres i store isolerede ståltanke, og bruges som fjernvarme i byen.

 

Beskyttelse af Betonbordplader og andre cementprodukter.
Med de nye højteknologiske silikatprodukter fra Siolit A/S / Sinnotec GmBh er det nu muligt at beskytte beton 100 % mod at noget trænger ind i overfladen og ødelægger denne. Det oprindelige betonudseende bliver ikke forandret.
For eksempel Sinnodur Concrete der trænger dybt ind i betonoverfladen, kan ikke fjernes igen ved almindelig brug.

Flere oplysninger på Sinnotec datasiderne eller ved henvendelse til Siolit A/S på Tlf: 2019 2316, eller 6471 1115. E mail: siolit@siolit.com

 
Vandtæt kælder også i fremtiden

 

Sikring af bygninger imod oversvømmelse

Reparation og vandtætning af murværk, beton og andre bygningsdele efter skybrud og opstuvning af vand.
Kontakt Siolit A/S, tlf. 2019 2316