Siolit A/S
Tlf.: +45 6471 1115

Mobil: +45 2019 2316
Mail:
siolit@siolit.com


CVR-nr. 1935581, A/S reg. 228.434
Link til Salg- og leveringsbetingelser

Etik
Etiske retningslinjer for Siolit A/S.

Vores etiske og moralske retningslinjer afspejler virksomhedens værdier, hvor kreativitet, nysgerrighed og anderledes tænkning er nøglekompetencer. Forskellighed er livets krydderi, hvor mulige og anderledes løsninger ser dagen lys, den dynamik skal håndteres med respekt og omtanke. Dette er selve livsnerven i Siolit A/S, vi er anderledes med langt til horisonten, og det kan vi lide at være.

Siolit A/S er en social ansvarlig virksomhed, vi har respekt for alle vore samarbejdspartnere, medarbejdere og de kompetencer – såvel fagligt som menneskelige de har. Der lægges vægt på et sundt arbejdsmiljø og sikkerhed for alle der har berøring med produkter fra Siolit A/S. Dette gælder også for vore leverandørers produkter som vi håndterer. Siolit A/S lægger stor vægt på vugge til vugge princippet, økologi og genbrug.

Siolit A/S respekterer kontraktbestemmelser om kundefortrolighed, og derfor må fortrolige oplysninger – viden og data vedrørende Siolit A/S og tilknyttede leverandører, kunder eller forretninger – ikke videregives uden tilladelse.

Vi har altid fokus på kundernes tilfredshed og vil derfor kun påtage os opgaver eller projekter, når den nødvendige kapacitet til at udføre opgaven forsvarligt er tilgængelig – uanset om det sker alene eller med andre.

Vi tror helt grundlæggende på medmenneskelighed i alle livets forhold, det gælder for både medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og den øvrige omverden.

Hvis leverandører, kunder eller andre samarbejdspartnere afviger markant fra virksomhedens værdier og ikke kan/vil rette op på disse forhold, føler vi et tydeligt ansvar for at revurdere disse relationer.

Det at følge landet love og regler er en selvfølgelighed.

Siolit A/S har ud over egenproduktion også andre produkter fra forskellige leverandører. Fælles for dem alle er, at de har en høj standart og kvalitet. Via vores globale netværk har vi forbindelse til forskere og problemknusere, der hjælper os med at få ”et problem gjort til en mulighed”.

Siolits egne produkter er alle godkendt til økologisk jordbrug.

Ved hele tiden at have fingeren på den innovative puls og følge med i det der forskes i, har vi selvfølgelig nanoteknologiske produkter til overfladebehandling side om side med andre nye opdagelser som f. eks silikatteknologien. Den vil revolutionere al byggeteknik og forbedre konstruktionerne, ikke mindst deres overfladers egenskaber. Kombinationen af nano– og silikatteknologi vil give helt nye muligheder for lette, men samtidig meget stærke bygningskonstruktioner.

I oversigten til venstre findes indgangene til de forskellige produkter. De er vidt forskellige, men kan kombineres med hinanden, alt efter opgaven de skal løse. Mange af dem findes i vores internet butik. Ellers kontakt os.

Alt om forebyggelse af skader inden næste skybrud rammer os, findes på vores Siolit blog. Her findes en komplet vejledning i forebyggelse inden der sker skader på grund af vand (højvandssikring, kystbeskyttelse, inddæmning og forebyggelse af skader ved stormflod, og meget mere). Næsten al tilgængelig viden om dette findes på Siolit blog. Der er link til produkter og deres anvendelse under katastrofer. Det er langt billigere at forebygge end at helbrede, - og forsikringsvilkårene vil ændre sig. 

Vi står gerne til rådighed med råd og vejledning. Har vi ikke selv svaret på et spørgsmål, ved vi hvor vi kan få det.

Med venlig hilsen, Christian Jensen, Siolit A/S