Nanoteknologi i virkeligheden

- en fascinerende verden af nye muligheder!

Tilbage til virkeligheden på Siolits forside

 

Nedenstående billeder viser enkelte atomer sammensat på en helt anden måde eller i deres naturlige molekyleform.

De japanske skrifttegn er skrevet med enkelte atomer og er tegnene for nano.

Næste billede er 12 atomer højt, og IBM er 5 atomer høje bogstaver.

Billederne er optaget med et tunnelmikroskop efter at atomerne enkeltvis er sat på grundmaterialet, der også viser sin atomare overfladestruktur.

Billederne er venligst udlånt af Siolit´s samarbejdspartnere i Europa og Australien indenfor nanoteknologien og anden højteknologisk forskning og virksomhed. Det har desværre ikke været muligt at låne billeder om dansk forskningsvirksomhed på dette område. Osteklokkementalitet.

 

Atomtoppe optaget med et tunnelmikroskop, som ved hjælp af en særlig spids, føler atomerne og videregiver højdeforskellene til en computer der laver et billede af det. Farverne er vilkårlige og kun til at visualisere atomstrukturen.

Siolit A/S har en undervisnings DVD udgivet af EU, der viser hvad nanoteknologien kan bruges til og hvordan udviklingen har været indtil for nylig. Interesserede kan rekvirere DVD´en for kostprisen ved at kontakte os. siolit@siolit.com Tlf. 2019 2316

 

Sådan kunne nanoformering se ud, enkelte atomer tiltrækkes af andre atomer og danner derved ”nyt stof”. Den atomare binding atomerne imellem har betydning for stoffets styrke og egenskaber. Legeringer med forskellige stoffer giver for eksempel stål en anden styrke og egenskab end de oprindelige jernforbindelser hvorfra det er dannet. Vandmolekylet, brint og ilt er en et godt eksempel på en atomar binding at stor styrke, som kan spaltes ved hjælp af elektricitet. 

På omtalte EU. DVD er fænomenet nanoformering visualiseret og forklaret på en meget forståelig måde.

For at nanoteknologien virkelig skal kunne anvendes til at fremstille nye materialer i større stil skal atomerne kunne finde på plads af sig selv. Det ville være komplet umuligt, at fremstille bare et lille stykke synligt og brugbart materiale hvis dette ikke var tilfældet. Det ville tage meget lang tid, hvis man atom for atom skulle fremstille noget brugbart. Heldigvis kan nanoformering lade sig gøre. Atomerne finder sammen i deres naturlige eller nye molekylestruktur, alt efter hvad vi har bestemt de skal, - og hvis det ikke strider mod naturlovene.

Kulstof 60

Kulstof 60

Kulstof 60. Man havde længe kun kendt kulstof 60 fra spektrale optagelse i forbindelse med resterne af supernovaer. Det førte til den slutning at det kun fandtes ude i universet, og kun i forbindelse med disse supernovaer. Man regnede derfor med at dette stof var sjældent eller yderst sparsomt her på jorden. Det viste sig imidlertid da man for alvor begyndte at undersøg stoffets udbredelse, at kulstof 60 er til stede her på jorden, og at det kan laves i laboratorier og senere også på fabrikker. Kulstof 60 er kaldt verdens smukkeste molekylestruktur. 

Kulstof 60 spås at blive det kulstof der vil få mest betydning indenfor nanoteknologien i forskellige kombinationer, Det er det stærkeste og hårdeste stof der findes. I sin mindste struktur er den kun 3 atomer højt, og kan dannes i den længde man vil. Det vil med stor sandsynlighed finde anvendelsen som reservedele til knogler, nerver og lignende i mennesket, som ledninger i elektronisk udstyr, motorelementer, fly og ja, alt der skal have en stor brudstyrke og ikke veje alverden. Kulstoffibrene er imidlertid kommet ud i et uvejr, og sammenlignes med asbest. Kulstoffibrene er små og kan optages i levende organismer. Vores immunforsvar vil ikke forsøge at frastøde eller fjerne disse kulfibre, men betragte dem som en del af legemet. Det betyder at et implantat, som en ny hofte eller knæ ikke vil afstødes når disse indopereres. Kulfibre vil kunne finde vej ind i kroppen, og måske udgøre en fare for helbredet. Vi skal være meget opmærksomme på hvad nanoteknologien medfører, og i høj grad tænke på om frembringelserne også kan nedbrydes og indgå et naturligt kredsløb igen. Det kan godt være at produkterne er smarte og en stor gevinst for os i dagligdagen, men vi skal tænke på helheden og den balance der findes i naturen, også på det atomare plan.

 

En helt fantastisk flot og meget informativ artikel i National Geographic nr. 1, 28/1 – 24/2 2010. ”Mennesker repareres med maskindele”, viser hvilke muligheder den højteknologiske udvikling kan føre til. Her er nanoteknologien medvirkende til at gøre det muligt. Læs artiklen og vurder selv indholdet.

 

 Gad vide om ikke edderkopperne kender dette kulstof 60 eller et der ligner, når de spinder deres net? Under alle omstændigheder er edderkoppens net utrolig stærkt. Laver man et ”tov” på tykkelse med en normal tommelfinger, vil det kunne holde en jumbojet på jorden selvom den sætter fuld fart på sine motorer. Edderkoppens net bruges også til skudsikre veste, og er meget effektive som sådan. Edderkopperne er de vigtigste dyr i naturen som vi kender i dag, uden dem ville jorden være insekternes verden. Det er beregnet at de engelske edderkopper spiser hvad der svarer til den samlede vægt af alle englændere, i insekter vel at mærke. Svenske undersøgelser viser at de svenske edderkopper godt kan hamle op med engelske. Ca. 1 -2 ton insekter pr. hektar bliver det til på årsbasis. Kilden er det naturvidenskabelige magasin på P1 i Danmarks Radio. Så havde vi ikke edderkopperne måtte vi opfinde dem.  

 

Eksempler på anvendelse af nanoteknologi og højteknologisk forskning der har ført til nye og epokegørende materialer.

 

E – Blocker er et eksempel på hvordan man i virkeligheden har udnyttet nanoteknologien til at beskytte og sikre mennesker, der arbejder hvor der kan forekomme elektromagnetisk stråling. Radar, radio og TV montører for at nævne et par arbejdsområder hvor strålingsfaren er noget man ikke skal spøge med. Udover svære forbrændinger på huden kan indre organer tage livstruende skade. 

Kraftig elektromagnetiske stråler kan have meget skadelige virkninger på levende væv. Den effekt bruges for eksempel mod kræftknuder og andre lidelser. Lysbade er også et eksempel på elektromagnetiske bølger der kan anvendes mod forskellige sygdomme og i mange år anvendt mod vinterdepression i Norden.

UV – stråling fra solen kan være godt og skadeligt, dannelse af vitamin D eller give hudkræft. Mængden er afgørende, men den kan ofte være svær at måle.

 

For nogle mennesker, ca. 1500 personer her i Danmark, er elektromagnetisk stråling så ubehagelig og sygdomsfremkaldende, at de ikke kan fungere i en normal dansk hverdag.

På nuværende stadium udvikles eloverfølsomheden ofte i forbindelse med andre allergiske lidelser. Der forskes i at klarlægge årsagen, men det er en svær opgave, da patienterne ikke tåler at komme til undersøgelse på grund af netop strålingen fra de mange apparater der findes på et hospital.

 

E – Blocker har indvævet sin nanoteknologiske elektromagnetiske afvisning så det er muligt at sy tøj og udstyr der kan beskytte ikke kun mennesker, men også elektronisk udstyr der ikke kan tåle påvirkninger fra andet elektronik. En lille pose kan ”slukke” for mobiltelefonen som vil være død i posen. På hospitaler vil stoffet kunne blokere for uheldige påvirkninger af følsomme instrumenter fra andet elektronisk udstyr.

E – Blocker har mange anvendelser i hverdage, hvor elektromagnetisk stråling er et problem.

 

 

Man kunne godt kalde dette højteknologiske produkt for ”brandumuligt”. Træstykket som er af grantræ har været påvirket af en flamme i 3½ time uden at gennembrænde det forholdsvis tynde stykke træ. Normalt vil grantræ let kunne antændes, men ikke når dette stærkt brandhæmmende produkt er påført overfladen.

 

Den brandhæmmende lak har den egenskab at den udsender ”vandmolekyler” som afkøler overfladen hvor flammepåvirkningen er, en brand vil derfor ikke kunne brede sig. Det betyder, at træ ikke kan bryde i brand ved en høj varmepåvirkning, som f. eks. en skorstensbrand, der kan sætte ild i en etageadskillelse hvor træværk ofte er tæt på skorstenen.

 

Undertaget på et stråtag vil kunne gøres totalt ubrandbart, etageadskillelser, uinddækkede træbjælker og andet brandbart indendørs træværk kan lakeres og dermed mindste risikoen for at en brand i f. eks. et gardin kan brede sig.

Den brandhæmmende lak kan ikke bruges udendørs. Den kan derimod males med oliemaling eller en speciel udviklet lak til dette formål.   

 

Det er ikke kun træ der kan beskyttes mod brand, tekstiler og papir kan også behandles effektivt. 

 

 

 

 

Klik på billedet og få oplysningerne om andre højteknologiske produkter.

Lakbeskyttelse og lakfjerner        

Afrensning af glas – metal og andre overflader, her glasset i en ovn.

Silikatteknologi

Håndrense middel

Naturlige vandtanke i jorden

 

 

 

Fastbrændte materialer på metaloverflader

Glasfacader og bilruder

Glasfiber, gel coats plastik m.m.

Drømmeglans til gammel og slidt plastik og lak.

   

siolit@siolit.com 

 

Til forsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.