Siolit A/S E-mail: siolit@siolit.com  Tlf. 6471 1115, mobil 2019 2316

Sinnodur Protective Silikat mørtel.

Højkvalitet– og miljøvenlig Silikat mørtel med ekstrem høj syreresistens til topforsegling af beton– og cementoverflader.

Kan erstatte epoxy!

 

Produktet.

Sinnodur Protective silikat mørtel er baseret på en helt ny og unik måde, som gør at den binder sig til beton, cement, metal og glas. Silikat mørtelen er yderst modstandsdygtig overfor de fleste organiske og uorganiske syreforbindelser i høj eller lav koncentration, selv ved høje temperaturer. (Testcertifikat DIN EN 12808). Produktet er modstandsdygtigt overfor saltvand. 

 

Sinnodur Protective silikat mørtel kan anvendes til al beton og cement i landbrug, gartneri og industri. Særlig hvor kemikalier og syreforbindelser kan forekomme, f.eks. gylle- og biogasanlæg. Forhindrer syre/baser i at trænge ind betonkonstruktioner og nedbryde stålarmeringen med hvad der af følger. 

Forstærkning, reparation og renovering af beton og cement konstruktioner af enhver art kan udføres med Sinnodur produkterne. Der findes et Sinnodur produkt til enhver opgave, i specielle tilfælde kan produkterne kombineres til en meget høj belastningsevne og modstandsdygtighed. Spørg os.  

 

Sinnodur Protective silikat mørtel kan bruges til en lang række specielle opgaver i landbrugssektoren, slagteri og fødevareindustrien. Kan anvendes som brandbeskyttelse.

Specielt ved reparation af gammelt og slidt beton under fodertrug og lignende steder i svinestalde, samt foderbord i kvægstalde, dannes en yderst robust og slidstærk syre resistent overflade.

Produktet kan erstatte epoxy.

 

Sinnodur Protective silikat mørtel har flere fordele:

En komponents silikat mørtel der kun skal blandes med vand.

Høj modstandsdygtighed overfor syre, og en kraftig forbedring af brudstyrken.

Modstandsdygtigt overfor høje temperaturer, op til 700° C uden at krakelere. (Testet til over 1200° C)

Tåler stærk frost uden at forandre sig.

Efterbehandling med vand for at få en fin overflade er ikke nødvendig.

Kan bruges på lodrette og vandrette overflader.

Fremragende fysiske egenskaber.

Miljøvenlig erstatning for epoxy.

Sparer tid og penge, billigt at bruge i sammenligning med andre produkter.

Forlænger overfladens holdbarhed.

100 % uorganisk.

Er ikke allergi fremkaldende.

Kan ikke klassifiseres som farligt. Ingen mærkningspligt.

Miljøvenlige råmaterialer. 

Høj trykoverføringsevne til underlæggende strukturer.

 

Cement C 30/37 23 ym.  Silikat overflade 7 ym.

 

Normal cementstruktur og en silikat behandlet overflade.

 

Det fremgår meget tydeligt at cementstrukturen har en nåledannelse samtidig med de synlige kalkpartikler. Det giver en temmelig åben overflade der kan angribes af forskellige stoffer som mere eller mindre kan nedbryde beton eller cementoverfladen.

I alle cement og beton konstruktioner er der indre spændinger som giver revnedannelser der i værste fald giver adgang til armeringen med sprængninger som resultat.

 

Ved at anvende et af de nyudviklede Sinnotec Silikat baseret produkter undgår man, at revner og sprækker opstår. Silikat produkterne trænger dybt ind i strukturen og virker som en ”afstresser” på cementen. Silikat overfladen er som det ses på billedet mere lukket, det betyder ud over at være bedre til at afvise skadelige stoffer også en meget højere brudstyrke både i tryk og strækretningen. Ved at anvende silikaterne kunne al betonkonstruktion lige fra rør, tanke og bygninger gøres betydelig tyndere og dermed lettere, samtidig med at brudstyrken øges betydeligt. Nogle af produkterne kan også bruges på stål, glas, glasfiber og lignende. Man får et uhyre brudstærk og modstandsdygtig emne med en glasfibermåtte og et Sinnodur produkt.   

 

Siolit A/S, Fuglebakken 43, 5610 Assens, Tlf. 6471 1115, Mobil tlf. 2019 2316.

E – mail: siolit@siolit.com  www.siolit.com

 

Tilbage til forside

Til datablad