Sinnotec produkter er CO2 neutrale, allergi frie og uden mærkningspligt.

Sinnotec Concrete beton- og cementforsegling.

Ny Silikat teknologi.

Et nyt epokegørende produkt der blandt andet gør beton vand og syreafvisende, Samtidig bliver beton og cement mekanisk robust mod afskalning og slitage, behandlede overflader tåler mindst 500˚C uden revnedannelse, - samtidigt er det miljøvenligt. Graffiti kan let fjernes, hvis den overhovedet kan hænge ved.

Sinnotec Concrete er et nyudviklet produkt med basis i et silikat der på en unik måde binder sig til beton og cement. Produktet har store udviklingsperspektiver inden for reparation og vedligeholdelse af beton og cement overflader. Den behandlede cement er yderst modstandsdygtig overfor de fleste organiske og uorganiske syreforbindelser i høj eller lav koncentration, - selv ved høje temperaturer.

Sinnotec Concrete er yderst anvendelig indenfor al byggeri, industri, rensningsanlæg og landbrug.

 

Sinnotec Concrete standser permanent vand, fugt og aggressive kemikalier i at trænge ind i beton og sten overflader. Samtidig giver behandlingen øget brudstyrke.

 

Sinnotec Concrete trænger ind i beton og cement overfladen, hvor den reagerer med cementpartiklerne og forsegler alle porer. Der skabes en hård silikat struktur, som giver en fast og sikker syreresistent imprægnering af overfladen på eksisterende murværk og mørteloverflade.

Efter behandlingen kan beton og cement stadig ånde, men er på samme tid vandtæt og syrebestandig.

 

Sinnotec Concrete beskytter også mod aggressive svovlsyre forbindelser, syreregn, saltvand og forhindre dermed indtrængen af forurenende partikler i beton og cement konstruktioner, der nedbrydes og får armeringen til at ruste. 

Udblomstring af mursalpeter forhindres med denne behandling.

Frostskader elimineres ved at porer lukkes effektivt ved anvendelse af Sinnotec Top beton og cement forsegling.

 

Sinnotec Concrete kan bruges følgende steder.

På inden – og udendørs vægge, i gamle og nye kældre osv.

På gamle og nye betongulve.

Beskytter alle fliser, mursten og cementbaserede overflader mod snavs.

På arealer med tung trafik og områder der udsættes for saltvand.

Forøger styrken i påvirkningen ved både tryk – og bevægelse af betonkonstruktioner.

Til beskyttelse af underliggende materialer af beton, rørforbindelser og alle cement baserede overflader i bygninger.

 

Produktet har følgende egenskaber og fordele:

Forstærker beton og cement konstruktioner, lukker porer og forbedre modstandsevnen overfor kemikalier gennem en speciel silikat hærdning. Åndbarheden bevares

Forbedret holdbarhed og modstandsdygtighed overfor saltvand.

Kun svag forandring af overflades farve.

Meget fin indtrængningsevne i beton og cement overflader.

God olie – og vandafvisende effekt.

Modstandsdygtigt overfor høje temperaturer. Afprøvet uden revnedannelse ved 1200 ºC

Glasklar, lugtløs væske der er klar til brug.

Hurtigt tørrende proces der er miljøvenlig.

Består af uorganisk materiale uden opløsningsmidler.

Er ikke mærkningspligtig.

Sinnotec Concrete øger K – værdien i de behandlede overflader, ved at være fuldstændig vandafvisende.

Strand sand behandlet med Sinnotec Concrete flyder på vand med vanddråbe på toppen. I bunden ses ubehandlet strand sand.


Siolit A/S, Fuglebakken 43, 5610 Assens, Tlf. 6471 1115, Mobil tlf. 2019 2316.

E – mail: siolit@siolit.com  www.siolit.com

 


Tilbage til forside


Til datablad